Τι είναι η εργοθεραπεία;

Η εργοθεραπεία είναι μια επιστήμη αποκατάστασης που προωθεί την υγεία παρέχοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκτελέσουν ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες. Οι Εργοθεραπευτές εργάζονται με άτομα που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή/και συναισθηματικές διαταραχές, χρησιμοποιώντας θεραπείες οι οποίες αναπτύσσουν, ανακτούν ή διατηρούν τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής των ατόμων

Πιο συγκεκριμένα η εργοθεραπεία στοχεύει

  • Στον έγκαιρο εντοπισμό αναδυόμενων δεξιοτήτων που δεν συμβαδίζουν με την χρονολογική ηλικία του παιδιού
  • Ενισχύει την ανάπτυξη της αδρής και λεπτής κινητικότητας
  • Προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης