Τι είναι ο ειδικός παιδαγωγός;

Είναι ο ειδικός επιστήμονας που διαγιγνώσκει και παρεμβαίνει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της νοητικής δυνατότητας και της σχολικής απόδοσης. Αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, δυσαριθμισία, δυσορθογραφία, αυτισμό, αντίληψη και κατανόηση γραπτού λόγου.

Ο ειδικός παιδαγωγός είναι ο εκπαιδευτικός εκείνος ο οποίος διαμεσολαβεί ανάμεσα στο παιδί και τη μάθησή του, ανάμεσα στο παιδί και την οικογένειά του αλλά και ανάμεσα στους γονείς και το σχολικό περιβάλλον. Ο ρόλος του είναι παιδαγωγικός, συμβουλευτικός και υποστηρικτικός.

Ο ειδικός παιδαγωγός αναλαμβάνει παιδιά προσχολικής ηλικίας, σχολικής ηλικίας, εφήβους αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα.

Δουλεύει μαζί με μαθητές που έχουν :

 • Μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία,
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα
 • Νοητική στέρηση
 • Αναπτυξιακές διαταραχές
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
 • Αισθητηριακές αναπηρίες, Προβλήματα Όρασης και Ακοής
 • Κινητικές αναπηρίες
 • Ικανότητες επιβίωσης και βασικές γραμματικές γνώσεις

Ο ειδικός παιδαγωγός λαμβάνοντας υπόψη το σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το τροποποιεί και το προσαρμόζει στις ατομικές ανάγκες των παιδιών.

Εiναι ο πλέον αρμόδιος για να ανιχνεύσει τα μαθησιακά ελλείμματα, τις δυσκολίες και αλλά και τις δυνατότητες ενός παιδιού χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία τα οποία θα τον βοηθήσουν στη χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών αντιμετώπισης.

Ο ειδικός παιδαγωγός λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία της διάγνωσης όπως έχει δοθεί από κάποιο δημόσιο διαγνωστικό φορέα (Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, ΚΕΔΔΥ) καθώς και τις πληροφορίες που παρέχουν οι διάφορες ειδικότητες που αξιολόγησαν το παιδί, αξιοποιεί διάφορα μέσα ώστε να αξιολογήσει το προφίλ του παιδιού και, στη συνέχεια, να εκπονήσει ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το εξατομικευμένο ατομικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γενικούς και ειδικούς στόχους, ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί στους παρακάτω τομείς :

 • Γραφή
 • Ανάγνωση
 • Μαθηματικά
 • Ενίσχυση μνήμης
 • Συγκέντρωση προσοχής
 • Επικοινωνιακή επάρκεια
 • Κοινωνική αλληλεπίδραση και συνδιαλλαγή του παιδιού με το περιβάλλον του και το σχολικό πλαίσιο

Τα μέσα που χρησιμοποιεί περιλαμβάνουν :

 • Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Εκπαιδευτικές κάρτες
 • Τεχνικές συγκέντρωσης και κατανόησης
 • Έντυπο υλικό
 • Παιχνίδι ρόλων
 • Πολυαισθητηριακό υλικό
 • Εκπαιδευτικό υλικό μέσω tablet

Ειδική παιδαγωγός και επιστημονική υπεύθυνη του Εργαστηριου Ειδικής Αγωγής & Λογοθεραπείας, είναι η Δρ. Άννα Καραμούζη.