Η Δρ. Άννα Καραμούζη είναι ειδική παιδαγωγός, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακού τίτλου από το University of Birmingham. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της επιστημονικής ομάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών. Το γνωστικό της αντικείμενο αφορά τις επικοινωνιακές διαταραχές και εναλλακτικά επικοινωνιακά προγράμματα, τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καθώς και τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές/τριες με δυσλεξία.

Εργάστηκε ως ειδική παιδαγωγός σε σχολεία στη Μεγάλη Βρετανία και στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, έχει δουλέψει ως διδάσκουσα σε ιδιωτικά και δημόσια ΙΕΚ καθώς και στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Αναπτυξιακής Ιατρικής του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια απευθυνόμενα σε δασκάλους, καθηγητές ξένων γλωσσών και γονείς. Έχει ερευνητικό έργο δημοσιεύσεων στον ελληνικό και ξένο τύπο.

Από το 2002 διατηρεί κέντρο ειδικής αγωγής στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης,  στο οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες και την αγάπη της για την ειδική αγωγή, σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες.

 

Δρ. Άννα Καραμούζη on LinkedIn